ผู้โดยสารที่มีความต้องการทางการแพทย์เป็นพิเศษ

คุณอาจต้องใช้ใบรับรองแพทย์เมื่อเดินทาง นอกจากนั้น อย่าลืมนำใบสั่งแพทย์สำหรับยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดที่คุณจะพกติดตัวไปด้วย
 

ใบรับรองแพทย์

หากคำอธิบายข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้ตรงกับคุณ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง ในบางกรณี คุณหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ A และแพทย์ของคุณต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ B กรุณาส่งแบบฟอร์มเหล่านี้ให้หน่วยบริการทางการแพทย์ที่สนามบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เรามีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมให้คุณ

  • ผู้โดยสารที่เป็นโรคติดต่อ
  • ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์ หรือจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างระหว่างเที่ยวบิน
  • ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์ที่สามารถส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หรืออาจต้องการการดูแลทางการแพทย์เป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยระหว่างเที่ยวบิน
  • ผู้โดยสารที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งบนเครื่องบินในตำแหน่งปกติและนั่งหลังตรงได้
  • ผู้โดยสารที่เป็นโรคหรือมีสภาวะทางกายที่อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ปกติ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพและความสะดวกสบายของผู้โดยสารคนอื่นๆ หรือลูกเรือ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเที่ยวบินหรือทำให้เกิดความล่าช้า
  • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์และมีอาการแทรกซ้อนบางอย่าง
  • ผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพังและต้องการความช่วยเหลือสำหรับความบกพร่องด้านจิตใจ

บัตรรับรองด้านสุขภาพสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำ

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำและมีอาการทางการแพทย์ เราจะใช้ FREMEC (Frequent Traveller Medical Card) เพื่อไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ทุกครั้งที่คุณเดินทาง บัตรนี้มีอายุตามที่ระบุไว้บนบัตร คุณสามารถขอรับบัตร FREMEC ได้ หากเดินทางอย่างน้อยสองครั้งต่อปีเท่านั้น การถือบัตร FREMEC จะช่วยให้เราทราบความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FREMEC กรุณาติดต่อ .

 

การนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นเครื่อง

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำยาที่จำเป็นทั้งหมดระหว่างเที่ยวบินไว้ในกระเป๋าถือแล้ว ข้อจำกัดเกี่ยวกับการนำของเหลวขึ้นเครื่องจะใช้ไม่ได้กับยา ห้ามเก็บยาที่จำเป็นไว้ในสัมภาระที่เช็คอิน เนื่องจากเราจะนำสัมภาระดังกล่าวไปไว้ใต้ท้องเครื่อง และคุณจะไม่สามารถใช้ยาได้ในระหว่างเที่ยวบิน สำหรับยาและเข็มฉีดยาใดๆ กรุณานำใบสั่งแพทย์ที่ระบุเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีข้อสงสัย

เครื่องบินของเรามีพื้นที่ว่างในตู้เย็นที่จำกัด เราจึงขอแนะนำให้คุณนำกระเป๋าเก็บความเย็นหรือกระติกเก็บอุณหภูมิแบบสุญญากาศติดตัวไปด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเก็บยาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กในตู้เย็นบนเครื่องได้

คุณสามารถนำอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือติดตัวไปบนเครื่อง หากวางไว้ใต้ที่นั่งหรือรัดไว้กับที่นั่งที่ติดกันได้ เราไม่รับประกันว่ามีแหล่งจ่ายไฟบนเครื่อง คุณจึงต้องนำแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วมาให้เพียงพอด้วย แบตเตอรี่ของคุณต้องใช้งานได้อย่างน้อย 150% ของระยะเวลาเดินทางสูงสุดที่คาดไว้ของเที่ยวบินนั้น ควรวางแบตเตอรี่เหล่านั้นไว้ใต้ที่นั่งของคุณเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการห้ามนำแบตเตอรี่ (ลิเธียม) ขึ้นเครื่องไปพร้อมกับคุณ

 

ออกซิเจนบนเครื่อง

เราสามารถจัดหาออกซิเจนเพิ่มเติมให้ได้ในเที่ยวบิน KLM ทั้งหมด ลูกเรือของเราจะช่วยคุณใช้งานอุปกรณ์นี้ ฟังก์ชันของเครื่องจ่ายออกซิเจนนี้แตกต่างจากเครื่องจ่ายออกซิเจนที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับบริการนี้ และคุณจะต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

เราสามารถปรับเครื่องจ่ายออกซิเจนให้เป็นจำนวนที่คุณต้องการตามเงื่อนไขทางการแพทย์ (อัตราการไหลสูงสุด 5.2 ลิตรต่อนาที) บริการนี้พร้อมใช้งานบนเครื่องบินเท่านั้น หากต้องการออกซิเจนที่สนามบิน KLM สามารถจัดเตรียมให้คุณได้ที่ Amsterdam Airport Schiphol เท่านั้น แต่จะไม่มีการจัดเตรียมออกซิเจนให้คุณที่สนามบินแห่งอื่น

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

อนุญาตให้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) ที่ใช้แบตเตอรี่ หรือใช้ทั้งแบตเตอรี่และไฟฟ้าบนเครื่องเท่านั้น ก่อนออกเดินทาง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จองการขนส่ง POC แล้ว กรุณาติดต่อ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางมีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมให้คุณ

ขออภัยในความไม่สะดวก เราไม่รับประกันว่ามีแหล่งจ่ายไฟบนเครื่องให้กับผู้โดยสารทุกท่านได้ คุณจึงต้องนำแบตเตอรี่สำหรับ POC ที่ชาร์จเต็มแล้วมาให้เพียงพอด้วย แบตเตอรี่ของคุณต้องใช้งานได้อย่างน้อย 150% ของระยะเวลาเดินทางสูงสุดที่คาดไว้ของเที่ยวบินนั้น คุณต้องวางแบตเตอรี่ไว้ใต้ที่นั่งของคุณ อนุญาตให้นำแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าถือของคุณเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เก็บไว้ในสัมภาระเช็คอินโดยเด็ดขาด