ผู้โดยสารที่มีความพิการทางสติปัญญา พัฒนาการ หรือประสาทสัมผัส

เรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเดินทางสะดวกสบายสำหรับทุกคน รวมถึงผู้โดยสารที่มีความพิการทางสติปัญญาหรือพัฒนาการ หรือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน
 

ผู้โดยสารที่มีความพิการทางสติปัญญาหรือพัฒนาการ

ผู้โดยสารที่มีความพิการทางสติปัญญาหรือพัฒนาการ (เช่น ดาวน์ซินโดรมหรืออัลไซเมอร์) และผู้ที่เดินทางลำพังสามารถขอความช่วยเหลือเพื่อนำทางไปกลับเกตได้ เมื่ออยู่บนเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องสามารถเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อต้องอพยพ หากไม่สามารถทำได้ ผู้โดยสารควรเดินทางกับผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ คุณสามารถจัดหาด้วยตัวเองได้ หรือขอให้เราช่วยจัดหาให้คุณ หากไม่มีผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือพิเศษ
 

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน

ข้อมูลเที่ยวบินและการขึ้นเครื่องมีอยู่ทั่วสนามบินผ่านทางหน้าจอข้อมูลเที่ยวบินที่มีตัวหนังสือชัดเจนและระบบประกาศสาธารณะของสนามบิน คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานภาคพื้นของเราได้ทุกเมื่อ พนักงานยังสามารถนำคุณไปกลับเกตได้หากคุณขอบริการนี้ล่วงหน้า

เมื่ออยู่บนเครื่อง วิดีโอ (พร้อมบทบรรยาย) และใบแสดงข้อมูลความปลอดภัยในเที่ยวบินจะมีเนื้อหาที่เป็นรูปภาพมากมาย ห้องน้ำบนเครื่องบินมีปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับที่มีอักษรเบรลล์กำกับ และยังมีใบแสดงข้อมูลความปลอดภัยในเที่ยวบินฉบับอักษรเบรลล์ด้วย

คุณเดินทางพร้อมกับสุนัขนำทางใช่ไหม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางกับสุนัขช่วยเหลือ