ผู้โดยสารที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนที่

คุณกำลังเดินทางพร้อมเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน (ไฟฟ้า) ของตนเอง หรือจำเป็นต้องนอนราบในระหว่างเที่ยวบินหรือไม่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการการเดินทางที่สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนที่ทั้งหมด
 

การเดินทางพร้อมเก้าอี้รถเข็นของตนเอง

หากคุณต้องการนำเก้าอี้รถเข็นของตนเองติดตัวไปด้วย เราจะขนส่งให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณจะนำเก้าอี้รถเข็นแบบไฟฟ้าหรือใช้แบตเตอรี่ไปด้วยหรือไม่ กรุณาพึงระลึกว่าจะมีข้อจำกัดสำหรับการพกพาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อ เพื่อให้เราช่วยหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เก้าอี้รถเข็นที่อนุญาตในห้องโดยสาร
อนุญาตให้นำเก้าอี้รถเข็นผู้โดยสารแบบเข็นมือที่พับเก็บหรือถอดออกได้เข้าห้องโดยสาร ตราบใดที่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับขนาดและน้ำหนักสูงสุดสำหรับกระเป๋าถือ: ไม่เกิน 55 x 35 x 25 ซม. (21.5 x 13.5 x 10 นิ้ว) และมีน้ำหนักไม่เกิน 12 กก. (26 ปอนด์) สำหรับเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา เราอนุญาตให้นำเก้าอี้รถเข็นเหล่านี้เข้าห้องโดยสารได้ หากมีขนาดไม่เกิน 33 x 92 x 107 ซม. (13 x 36 x 42 นิ้ว) ขอแจ้งให้ทราบว่าเรามีพื้นที่จำกัดสำหรับเก้าอี้รถเข็นในห้องโดยสาร ขออภัย หากไม่มีพื้นที่เหลือ เราจะไม่สามารถขนส่งเก้าอี้รถเข็นของคุณในห้องโดยสารได้

เก้าอี้รถเข็นเป็นสัมภาระที่เช็คอิน
สามารถขนส่งเก้าอี้รถเข็นทุุกประเภท ทั้งแบบเข็นมือและไฟฟ้าเป็นสัมภาระที่เช็คอิน กรุณาส่งคำขอก่อนถึงเวลาเดินทางของคุณโดยเร็วที่สุด แต่ต้องอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เรามีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมให้คุณ เราสามารถขนส่งเก้าอี้รถเข็น (ไฟฟ้า) ได้จำนวนจำกัดและทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องบิน

ต่อไปนี้คือขนาดและน้ำหนักจำกัดของเก้าอี้รถเข็นที่ขนส่งเป็นสัมภาระที่เช็คอินต่อประเภทเครื่องบิน:

ประเภทเครื่องบิน

ขนาดสูงสุด 
(ย x ก x ส)

น้ำหนักสูงสุด

โบอิ้ง 777, 747, 787 และแอร์บัส 330

152 x 139 x 149 ซม. /
59.5 x 54.5 x 58.5 นิ้ว

ไม่จำกัดน้ำหนักสูงสุด

โบอิ้ง 737

112 x 113 x 85 ซม. /
44 x 44.5 x 33 นิ้ว

ไม่จำกัดน้ำหนักสูงสุด

เอ็มบราเออร์ 175 และ190

120 x 100 x 70 ซม. /
47 x 39 x 27.5 นิ้ว

150 กก. / 331 ปอนด์


จะมีการตรวจสอบขนาดของเก้าอี้รถเข็นที่สนามบิน เก้าอี้รถเข็นที่ขนส่งเป็นสัมภาระที่เช็คอินทั้งหมดจะได้รับการวางในตำแหน่งตั้งตรงเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายและการรั่วไหลของแบตเตอรี่ในระหว่างเที่ยวบิน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองการขนส่งเก้าอี้รถเข็นของคุณ

 

ที่สนามบินพร้อมเก้าอี้รถเข็น

คุณอาจใช้เก้าอี้รถเข็นหลังจากเช็คอินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเก้าอี้รถเข็นที่คุณนำมา

เก้าอี้รถเข็นแบบเข็นมือ
เราขอให้คุณเช็คอินเก้าอี้รถเข็นแบบเข็นมืออย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปกติที่แนะนำให้มาถึงสนามบิน มีเก้าอี้รถเข็นของสนามบินให้บริการที่ห้องพักผู้โดยสารขาออก

หากต้องการพกเก้าอี้รถเข็นของคุณติดตัวจนกระทั่งถึงเกตขาออก กรุณาแจ้งให้เราทราบขณะจอง เราจะติดฉลากเก้าอี้รถเข็นของคุณเป็นสัมภาระที่เช็คอินในระหว่างการเช็คอิน แต่จะโหลดขึ้นเครื่องที่เกต กรุณามาถึงที่เกตขาออกก่อนเวลาขึ้นเครื่องที่พนักงานภาคพื้นดินแจ้ง พนักงานที่เกตจะตรวจสอบว่าคุณสามารถขึ้นเครื่องก่อนตามที่คุณต้องการได้หรือไม่

สำหรับการต่อเครื่องระยะสั้นที่ใช้เวลาการต่อเครื่องน้อยกว่า 3 ชั่วโมง คุณจะไม่สามารถใช้เก้าอี้รถเข็นที่เช็คอินที่สนามบินได้ ในกรณีดังกล่าว เราจะขนส่งเก้าอี้รถเข็นของคุณไปยังเครื่องบินเครื่องถัดไปในตารางการเดินทางโดยตรง หากคุณมีเวลาการต่อเครื่องมากกว่า 3 ชั่วโมง เราจะเตรียมเก้าอี้รถเข็นของคุณพร้อมไว้ที่เกต หากคุณได้ร้องขอบริการนี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง และสนามบินที่คุณกำลังต่อเครื่องอนุญาต

ที่สนามบินบางแห่ง คุณอาจได้รับเก้าอี้รถเข็นของคุณคืนที่เกตหลังจากเดินทางถึง หากไม่สามารถขนส่งได้ เราจะนำเก้าอี้รถเข็นของคุณไปยังห้องพักผู้โดยสารขาเข้า พร้อมเก้าอี้รถเข็นและสกูตเตอร์แบบเข็นมือและไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งจะวางถัดจากสายพานลำเลียงสัมภาระของเที่ยวบินคุณ ในกรณีนั้น คุณจะสามารถใช้บริการเก้าอี้รถเข็นของสนามบินไปยังสายพานลำเลียงสัมภาระได้

เก้าอี้รถเข็นแบบไฟฟ้าหรือใช้แบตเตอรี่
คุณนำเก้าอี้รถเข็นแบบไฟฟ้าหรือใช้แบตเตอรี่ไปด้วยหรือไม่ ต้องขนส่งเก้าอี้รถเข็นเหล่านี้เป็นสัมภาระที่เช็คอินเสมอ เราขอแนะนำให้มาถึงที่สนามบินอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปกติที่แนะนำให้มาถึงสนามบิน.

เราไม่มีวัสดุบรรจุภัณฑ์ใดๆ สำหรับขนส่งเก้าอี้รถเข็นของคุณที่สนามบิน หากต้องการช่วยเราป้องกันความเสียหาย เราขอให้คุณขนส่งส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมด เช่น เบาะรองนั่งและที่วางเท้า ในกระเป๋าถือของคุณ สิ่งของเหล่านี้จะถือเป็นกระเป๋าถือที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม หากไม่สามารถทำได้ เราจะขอให้คุณแปะเทปส่วนต่างๆ เหล่านี้ไว้ที่เก้าอี้รถเข็น เราอาจขอให้คุณถอดแบตเตอรี่หรือสายไฟออก และหุ้มขั้วปลายสายไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเก้าอี้รถเข็น

หลังจากเช็คอิน คุณสามารถใช้งานเก้าอี้รถเข็นที่เรามีให้บริการที่สนามบินได้ หากคุณต้องใช้รถเข็นเก้าอี้ของตนเองตลอดเวลา กรุณาติดต่อ เพื่อที่เราจะตรวจสอบสิ่งที่เราสามารถจัดเตรียมให้คุณได้เพิ่มเติม

เก้าอี้รถเข็นที่สนามบิน
ที่สนามบินบางแห่ง คุณสามารถใช้งานเก้าอี้รถเข็นที่เรามีให้บริการระหว่างการเช็คอินและเกต และเมื่อเดินทางถึงได้ เนื่องจากเก้าอี้รถเข็นเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับการเข็นด้วยตัวเอง พนักงานหรือเพื่อนร่วมเดินทางจะเข็นให้คุณ หากจำเป็นต้องมีการขนส่งระหว่างเกตและที่นั่งของคุณในเครื่องบิน จะมีการใช้เก้าอี้รถเข็นขนาดเล็ก

เราสามารถใช้รถเข็นไฟฟ้าเพื่อขนส่งผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ที่ Amsterdam Airport Schiphol และสนามบินอื่นๆ บางแห่ง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะใช้รถเข็นไฟฟ้าหรือเก้าอี้รถเข็นแบบเข็นมือ

อุปกรณ์ทางเลือกสำหรับขึ้นเครื่อง
เราจะใช้บันไดสำหรับการขึ้นหรือลงจากเครื่อง ในสถานที่บางแห่ง หากคุณไม่สามารถขึ้นหรือลงบันได และคุณได้แจ้งเราไว้ล่วงหน้าแล้ว เราจะจัดหาอุปกรณ์ทางเลือกสำหรับขึ้นเครื่องให้คุณ เราอาจใช้รถบรรทุกที่ดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ทางเลือกเหล่านี้อาจไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สะดวกสบายที่สุด แต่เรารับประกันว่า เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจในว่าคุณปลอดภัย เป็นส่วนตัว และสะดวกสบาย

 

การเดินทางกับอุปกรณ์ช่วยเดิน

สามารถเช็คอินอุปกรณ์ช่วยเดินของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการพกอุปกรณ์ช่วยเดินของคุณติดตัวจนกระทั่งถึงเกตขาออก กรุณาแจ้งให้เราทราบขณะเช็คอิน โดยจะติดฉลากอุปกรณ์ช่วยเดินของคุณเป็นสัมภาระที่เช็คอิน แต่จะไม่โหลดขึ้นเครื่องจนกระทั่งคุณไปถึงที่เกต

 

สิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างเที่ยวบินของคุณ

เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนที่ดังต่อไปนี้

  • มีเก้าอี้รถเข็นแบบพับได้ให้บริการบนทุกเครื่องบินของ KLM และเครื่องบินข้ามเมืองของ KLM เก้าอี้รถเข็นเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับทางเดินของเครื่องบินโดยเฉพาะ คุณสามารถขอใช้เก้าอี้รถเข็นนี้เพื่อไปและกลับจากห้องน้ำได้ แม้ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราจะช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการใช้เก้าอี้รถเข็นนี้ แต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ยกหรืออุ้มคุณ
  • ห้องน้ำบนเครื่องของเครื่องบิน KLM ทั้งหมดของเรามีราวจับในห้องน้ำ สามารถนำเก้าอี้รถเข็นเข้าไปในห้องน้ำบนเครื่องบินโบอิ้ง 777, โบอิ้ง 787 และเครื่องบินแอร์บัส A330 ทั้งหมดของ KLM ได้ เครื่องบินโบอิ้ง 737, โบอิ้ง 747 และเอ็มบราเออร์ 190 มีม่านแบบพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในห้องน้ำ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราจะช่วยนำทางคุณไปยังห้องน้ำและพาคุณกลับมายังที่นั่ง แต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือคุณภายในบริเวณห้องน้ำ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่ต้อง ใช้ห้องน้ำ คุณจำเป็นต้องจัดหาเพื่อนร่วมทางที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในระหว่างเที่ยวบิน
  • บนเครื่องบินทั้งหมดของเรามีที่นั่งติดทางเดินและที่นั่งตรงกลางมากมายที่มีที่พักแขนแบบเคลื่อนย้ายได้ ดังนั้นคุณสามารถย้ายจากเก้าอี้รถเข็นไปยังที่นั่งบนเครื่องได้อย่างง่ายดาย จำนวนและตำแหน่งของที่นั่งที่สามารถย้ายที่พักแขนฝั่งทางเดินได้อาจแตกต่างไปในเครื่องบินแต่ละประเภท กรุณาติดต่อ เพื่อให้เราสำรองที่นั่งที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดได้


โซลูชันสำหรับที่นั่งแบบพิเศษ เช่น อุปกรณ์จัดตำแหน่งตามหลักกายอุปกรณศาสตร์ (Orthotic Positioning Device) จะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายดูแลมาตรฐานเที่ยวบินและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของเราเสมอ เพื่อตรวจสอบว่า โซลูชันดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของเที่ยวบิน หากไม่ตรงตามข้อบังคับ จะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ กรุณาติดต่อ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางมีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมให้คุณ

 

บริการเปล

หากคุณจำเป็นต้องนอนราบในระหว่างเที่ยวบินเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ คุณสามารถใช้บริการเปลของเราได้ บริการนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทั่วไป องค์กรที่เหมาะสมซึ่งรับผิดชอบการจัดการขนส่งของคุณจะจองบริการนี้ให้คุณ

คุณจะต้องอยู่บนเครื่องบินในห้องโดยสารแยกต่างหาก เพื่อที่จะไม่ถูกรบกวนจากผู้โดยสารท่านอื่นและสามารถเดินทางอย่างสะดวกสบายและเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเดินทางพร้อมบุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่คุณได้

หากต้องการจองบริการเปล กรุณาติดต่อ .