หนังสือเดินทางและวีซ่า

ดูข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศปลายทางของคุณ
 

ฉันต้องใช้เอกสารประกอบการเดินทางใดบ้าง

แต่ละประเทศมีกฎสำหรับผู้มาเยือนสัญชาติต่างๆ ที่แตกต่างกันไป สำหรับรายละเอียดและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเอกสารประกอบการเดินทางและคำแนะนำด้านสุขภาพอยู่เสมอ และกรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็น

 

วิธีการขอวีซ่า

หากมีความจำเป็นต้องใช้วีซ่า (อิเล็กทรอนิกส์) คุณสามารถขอวีซ่าทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายผ่าน My Trip และให้ Sherpa พาร์ทเนอร์ของเรา ดูแลการขอวีซ่าตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีค่าธรรมเนียม หรือคุณสามารถจัดการด้วยตัวเองผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้