การอนุญาตการเดินทาง ESTA สำหรับการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารจากประเทศต่างๆ ภายใต้โปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่า ต้องยื่นขออนุญาตการเดินทาง ESTA เพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถยื่นขอ ESTA ทางออนไลน์

ESTA คืออะไร

หากคุณเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและคุณเป็นพลเมืองของประเทศภายใต้โปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่า คุณจะต้องยื่นขออนุญาตการเดินทาง ESTA (การอนุญาตการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

ตรวจสอบว่าคุณต้องมีการอนุญาต ESTA หรือไม่ผ่านพาร์ทเนอร์ CIBT ของเรา

ตรวจสอบว่าคุณต้องมีการอนุญาต ESTA หรือไม่ผ่านหน่วยงานศุลกากรและตรวจรักษาความปลอดภัยชายแดนแห่งสหรัฐอเมริกา (US Customs and Border Protection)

สำคัญ:
  • คุณต้องยื่นขอไม่ช้าไปกว่า 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หลังจากนี้คุณยังสามารถยื่นขอ ESTA ได้ แต่หากคุณถูกปฏิเสธ อาจมีเวลาไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการการขอวีซ่าที่จำเป็น
  • คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหากคุณมีหนังสือเดินทางใหม่ หรือหากการอนุญาต ESTA ก่อนหน้านี้หมดอายุ
  • ในการใช้งานการเช็คอินออนไลน์ที่ KLM.com เอกสารเดินทางของคุณ (ESTA วีซ่า หรืออื่นๆ ) จะต้องครบสมบูรณ์
  • คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้การอนุญาต ESTA ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญชาติและวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ กรุณาตรวจสอบว่าการอนุญาต ESTA มีผลบังคับใช้กับคุณหรือไม่

ยื่นขอ ESTA

หากคุณต้องการยื่นขอ ESTA คุณสามารถเลือกให้คู่ค้าของเรา CIBT ดูแลทุกอย่างแก่คุณ สิ่งที่ CIBT นำเสนอ มีค่าธรรมเนียม ได้แก่
 
  • การตรวจสอบสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดสำหรับการเดินทางของคุณ
  • การจัดการ ESTA หรือเอกสารการเดินทางที่จำเป็นอื่นๆ - รวมถึงการต่ออายุหนังสือเดินทางของคุณก่อนการออกเดินทาง คุณไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆ รวมถึงการตอบจดหมายต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลา
  • เรารับประกันว่า - ใบสมัครทั้งหมดจะพร้อมสำหรับการยื่นเอกสารภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่คุณยื่นคำขอ
  • พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอสำหรับทุกข้อสงสัยที่คุณอาจมี

ยื่นขอ ESTA ผ่านพาร์ทเนอร์ CIBT ของเรา

หรือคุณอาจยื่นขอ ESTA ได้โดยตรงทางหน่วยงานศุลกากรและตรวจรักษาความปลอดภัยชายแดนแห่งสหรัฐอเมริกา (US Customs and Border Protection)


สำคัญ: ในการยื่นขอ ESTA กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกข้อมูลถูกต้องตรงตามที่ปรากฏบนหนังสือเดินทางทุกประการ

เมื่อยื่นขอแล้ว

การรับการยืนยันอนุญาตให้เดินทาง ESTA ของคุณอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง เมื่ออนุมัติแล้ว คุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิง อย่าลืมพิมพ์การตอบรับการยื่นขอ ESTA: คุณต้องมีหมายเลขการยื่นขอเพื่อเปลี่ยนข้อมูล ESTA เมื่อหนังสือเดินทางของคุณหมดอายุ

การอนุญาต ESTA จะมีผล 2 ปี ระหว่างช่วง 2 ปีนี้ คุณสามารถเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าคำตอบของคำถามใช่/ไม่ใช่ในการยื่นขอ ESTA มีการเปลี่ยนแปลง หรือจนกว่าหนังสือเดินทางของคุณจะหมดอายุ

หากคุณไม่ได้รับการอนุญาต ESTA ทันที โปรดใช้หมายเลขการยื่นขอ ESTA เพื่อตรวจสอบว่าจะยังมีการออกการอนุญาตสำหรับการเดินทางอยู่หรือไม่ คุณควรดำเนินการดังกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากคุณอาจจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา

เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์การตอบรับการยื่นขอ ESTA และพกติดตัวไปที่สนามบินที่จะออกเดินทางด้วย