การอนุญาตให้มีการเดินทาง ESTA สำหรับการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารจากประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรมไม่ต้องใช้วีซ่าไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องยื่นขออนุญาตการเดินทาง ESTA เพื่อเข้าสหรัฐอเมริกา คุณสามารถยื่นขอ ESTA ได้ทางออนไลน์
 

ESTA คืออะไร

หากคุณเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและเป็นพลเมืองของประเทศที่ใช้โปรแกรมไม่ต้องใช้วีซ่า คุณจำเป็นจะต้องขออนุญาตเดินทาง ESTA (การอนุญาตการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตรวจสอบว่า คุณจำเป็นต้องมีการอนุญาต ESTA หรือไม่ ผ่านหน่วยงานศุลกากรและตรวจรักษาความปลอดภัยชายแดนแห่งสหรัฐอเมริกา (US Customs and Border Protection) 


ข้อสำคัญ:

  • คุณต้องยื่นขอไม่ช้าไปกว่า 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หากยื่นขอหลังจากนี้ อาจไม่มีเวลาเพียงพอเพื่อดำเนินการตามการยื่นขออนุญาตของคุณ
  • หากคุณมีหนังสือเดินทางใหม่ หรือ ESTA ครั้งก่อนหมดอายุแล้ว คุณจำเป็นจะต้องยื่นขอ ESTA ใหม่
  • หากต้องการเช็คอินออนไลน์ผ่าน KLM.com จะต้องมีเอกสารประกอบการเดินทาง (ESTA, วีซ่า หรืออื่นๆ) ครบ
  • ในการยื่นขอ ESTA กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนข้อมูลถูกต้องตรงตามที่ปรากฏบนหนังสือเดินทางทุกประการ
 

ยื่นขอ ESTA

หากคุณต้องการยื่นขอ ESTA คุณสามารถเลือกให้ CIBT พาร์ทเนอร์ของเราดูแลทุกอย่างให้คุณ สิ่งที่ CIBT นำเสนอ มีค่าธรรมเนียม ได้แก่
 
  • ภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเดินทางของคุณ
  • การจัดการ ESTA หรือเอกสารประกอบการเดินทางที่จำเป็นอื่นๆ - (รวมถึงการต่ออายุหนังสือเดินทางของคุณ) ก่อนออกเดินทาง คุณไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆ รวมถึงการตอบจดหมายต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลา
  • เรารับประกันว่า จะพร้อมยื่นคำขอทั้งหมดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่คุณยื่นคำร้อง
  • พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอสำหรับทุกข้อสงสัยที่คุณอาจมี


หรือคุณอาจยื่นขอ ESTA ได้โดยตรงทางหน่วยงานศุลกากรและตรวจรักษาความปลอดภัยชายแดนแห่งสหรัฐอเมริกา (US Customs and Border Protection) .


 

เมื่อยื่นขอแล้ว

การได้รับการยืนยันอนุญาตให้เดินทาง ESTA ของคุณอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง เมื่ออนุมัติแล้ว คุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิง การอนุญาต ESTA จะมีผล 2 ปี ระหว่างช่วง 2 ปีนี้ คุณสามารถเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าคำตอบของคำถามใช่/ไม่ใช่ในการยื่นขอ ESTA จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือจนกว่าหนังสือเดินทางของคุณจะหมดอายุ

เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์การตอบรับการยื่นขอ ESTA และพกติดตัวไปที่สนามบินที่จะออกเดินทางด้วย