เดินทางเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกา

เมื่อคุณเดินทางเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกาจะมีกฎพิเศษดังนี้ หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า คุณจะต้องมีการอนุญาตการเดินทาง ESTA

เวลาทำการจองเที่ยวบิน

"โปรแกรมเที่ยวบินปลอดภัย" ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้สายการบินลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในขณะที่ทำการจองเที่ยวบิน "ข้อมูลเที่ยวบินปลอดภัย" นี้ประกอบไปด้วยเพศ วันเกิด ตลอดจนชื่อและนามสกุลซึ่งตรงตามที่ปรากฏบนหนังสือเดินทางทุกประการ

เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลของผู้โดยสารทั้งหมดให้กับหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration หรือ TSA) อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หากคุณจองเที่ยวบินภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เราจะส่งข้อมูล "เที่ยวบินปลอดภัย" ณ เวลาที่จอง

การตรวจสอบเบื้องต้น TSA

KLM เข้าร่วมในโปรแกรมTSA Pre✓® (การตรวจสอบเบื้องต้น TSA) ของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากหรือภายในสหรัฐอเมริกา หากคุณต้องการได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น TSA กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินต่อภายในสหรัฐอเมริกา คุณต้องพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสใหม่เมื่อถึงสนามบินแรกในสหรัฐอเมริกา

เมื่อคุณสมัครและไดัรับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกของโปรแกรมการตรวจสอบเบื้องต้น TSA จะมีโลโก้ การตรวจสอบเบื้องต้น TSA หรือ ข้อความ "TSA Pre" บนบอร์ดดิ้งพาสของคุณ คุณยังจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่ช่อง TSA ที่กำหนดซึ่งมีให้บริการในสนามบินสหรัฐอเมริกา 200 แห่ง อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องถอดรองเท้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเหลว เข็มขัด และแจ็คเกตแบบบาง

ลงทะเบียนและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSA Pre✓®

ขณะนี้ยังไม่สามารถใส่หมายเลขผู้เดินทาง TSA ทางออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ KLM เพื่อเพิ่มหมายเลขในการจองของคุณ

ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า

หากคุณเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณระบุข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (API) นี้โดยเร็วที่สุดด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 • มอบข้อมูลให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ผ่านทาง My Trip
 • ระหว่างออนไลน์เช็คอินตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบิน หากคุณเดินทางออกจากสนามบินที่สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ของเราจะลงทะเบียนข้อมูลบนหนังสือเดินทางของคุณ


ข้อมูล API ประกอบด้วย:

 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเกิดและเพศ
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง
 • วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
 • สัญชาติ
 • ประเทศที่พำนัก
 • ที่อยู่ชั่วคราวที่คุณจะไปพัก ที่อยู่นี้ต้องประกอบด้วยบ้านเลขที่ ถนน เมือง ตัวย่อชื่อรัฐ และรหัสไปรษณีย์


การอนุญาตการเดินทาง ESTA

ผู้พำนักในประเทศต่างๆ ภายใต้โปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่า สามารถเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องยื่นขออนุญาตการเดินทางเพิ่มเติม (ESTA) หากไม่มีการอนุญาตการเดินทาง ESTA ผู้โดยสารเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารจากทุกประเทศต้องมีการอนุญาตการเดินทาง ESTA เพื่อที่จะสามารถเช็คอินออนไลน์ หรือที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ทางการของหน่วยงานศุลกากรและตรวจรักษาความปลอดภัยชายแดนแห่งสหรัฐอเมริกาหรือให้ พาร์ทเนอร์ CIBT ของเรา ดูแลทุกอย่างให้ฟรี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESTA และประเทศในโปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่า

สัมภาระไปยัง/จากสหรัฐอเมริกา

 • เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบกระเป๋า จึงขอห้ามมิให้คุณล็อกสัมภาระที่เช็คอินเว้นแต่ว่าใช้ล็อกที่ TSA อนุมัติ คุณสามารถซื้อล็อกเหล่านี้ได้ที่ร้านจำหน่ายกระเป๋าเดินทางหลายแห่ง