เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

เมื่อคุณเดินทางโดยเครื่องบินไปยังสหรัฐอเมริกาจะมีกฎพิเศษดังนี้ หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า คุณจะต้องมีการอนุญาตการเดินทาง ESTA นอกจากนี้ สายการบินจำเป็นต้องรวบรวมรายละเอียดส่วนบุคคลจากผู้โดยสาร

สัมภาระไปยัง/จากสหรัฐอเมริกา

 • ห้ามนำเครื่องพิมพ์หรือตลับหมึกที่มีน้ำหนัก 453 กรัมขึ้นไปใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกา กฎนี้มีไว้สำหรับกระเป๋าถือและสัมภาระที่เช็คอิน
 • เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบกระเป๋าเพื่อหาวัตถุระเบิด จึงขอห้ามมิให้คุณล็อกสัมภาระที่เช็คอินเว้นแต่ว่าใช้ล็อกที่ TSA อนุมัติ คุณสามารถซื้อล็อกเหล่านี้ได้ที่ร้านจำหน่ายกระเป๋าเดินทางหลายแห่ง

เวลาทำการจองเที่ยวบิน

"นโยบายเที่ยวบินปลอดภัย" ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้สายการบินลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในขณะที่ทำการจองเที่ยวบิน "ข้อมูลเที่ยวบินปลอดภัย" นี้ประกอบไปด้วยเพศ วันเกิด ตลอดจนชื่อและนามสกุลซึ่งตรงตามที่ปรากฏบนหนังสือเดินทางทุกประการ

เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลของผู้โดยสารทั้งหมดให้กับหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration หรือ TSA) อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หากคุณจองเที่ยวบินภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เราจะส่งข้อมูล "เที่ยวบินปลอดภัย" ณ เวลาที่จอง

เราขอแนะนำให้คุณระบุข้อมูล "เที่ยวบินปลอดภัย" ให้ตรงเวลา เพื่อป้องกันมิให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเพื่อดูแลให้คุณได้รับอนุญาตขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินของคุณ หากคุณจองเที่ยวบินผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร โปรดอย่าลืมมอบข้อมูลนี้ให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ตามเวลาที่กำหนด เราต้องการข้อมูล "เที่ยวบินปลอดภัย" ของคุณเช่นกัน หากคุณต้องการเช็คอินออนไลน์ หรือที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบิน

คุณอาจต้องการขอการอนุญาตการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA) และคุณจะต้องให้ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (API) โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

การอนุญาตการเดินทาง ESTA

ผู้พำนักในประเทศต่างๆ ภายใต้โปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่า สามารถเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องยื่นขออนุญาตการเดินทางเพิ่มเติม (ESTA) หากไม่มีการอนุญาตการเดินทาง ESTA ผู้โดยสารเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารจากทุกประเทศต้องมีการอนุญาตการเดินทาง ESTA เพื่อที่จะสามารถเช็คอินออนไลน์ หรือที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถยื่นขอ ESTA ได้โดยตรง หรือให้ CIBT ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเรา ดูแลทุกอย่างให้คุณ โดยจะมีค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESTA และประเทศในโปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่า

ตรวจสอบเอกสารก่อนออกเดินทาง

หากคุณเดินทางจาก Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสหรัฐอเมริกาโดยเที่ยวบินของ Delta Air Lines คุณจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม ในระหว่างทางไปยังเกตขาออกตามที่ระบุไว้ในบอร์ดดิ้งพาสของคุณ ที่บริเวณจุดตรวจสอบความปลอดภัย คุณจะได้รับหมายเลขเกตที่แน่นอน โปรดเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบนี้

หนังสือเดินทาง

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาต้องมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (หรือที่เรียกว่า MRP หรือหนังสือเดินทางที่เครื่องอ่านได้) หนังสือเดินทางดังกล่าวต้องมีรูปถ่ายฉบับดิจิทัลและฝังชิปในตัว ทั้งนี้ขั้นอยู่กับสถานที่และช่วงเวลาที่ออกหนังสือเดินทาง

เด็กเล็กและเด็กโตต้องมีหนังสือเดินทางของตนเอง ห้ามมิให้เด็กเดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางของผู้ปกครอง

หากคุณมีหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือหนังสือเดินทางฉุกเฉินที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะไม่สามารถเดินทางภายใต้โปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่าได้อีกต่อไป จากนั้นคุณต้องขอวีซ่าสำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า

หากคุณเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณระบุข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (API) นี้โดยเร็วที่สุดด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 • มอบข้อมูลให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ผ่านทาง My Trip
 • ระหว่างออนไลน์เช็คอินตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบิน หากคุณเดินทางออกจากสนามบินที่สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ของเราจะลงทะเบียนข้อมูลบนหนังสือเดินทางของคุณ


คุณยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม API ก่อนเดินทางได้อีกด้วย ข้อมูล API ประกอบด้วย:

 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเกิดและเพศ
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง
 • วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
 • สัญชาติ
 • ประเทศที่พำนัก
 • ที่อยู่ชั่วคราวที่คุณจะไปพัก ที่อยู่นี้ต้องประกอบด้วยบ้านเลขที่ ถนน เมือง ตัวย่อชื่อรัฐ และรหัสไปรษณีย์


คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลที่อยู่ชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้:

 • คุณพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
 • ระหว่างการเดินทางกลับประเทศ คุณจะต่อเครื่องในสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางไปยังปลายทางนอกสหรัฐอเมริกา และการต่อเครื่องนี้ใช้เวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง เวลากรอกที่อยู่ โปรดระบุว่า "ต่อเครื่องเพื่อไปยังประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา" และระบุหมายเลขเที่ยวบินช่วงสุดท้ายของการเดินทาง 
 • คุณจะล่องเรือ เวลากรอกที่อยู่โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้: "เปลี่ยนไปใช้เส้นทางล่องเรือ" โดยเพิ่มชื่อเรือและเมืองหรือรัฐต้นทางการล่องเรือ
 • คุณจะเดินทางผ่านสหรัฐอเมริกาโดยใช้รถบ้านเคลื่อนที่ หากเป็นไปได้ โปรดระบุสิ่งบ่งชี้ของตำแหน่งที่คุณวางแผนไว้


ดาวน์โหลดฟอร์มข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า
ดูบริการเช็คอินตามสนามบินขาออก