เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

เมื่อคุณเดินทางเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกาจะมีกฎพิเศษดังนี้ หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า คุณจะต้องมีการอนุญาตการเดินทาง ESTA
 
 

การอนุญาตการเดินทาง ESTA

ผู้โดยสารจากประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่าไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องยื่นขออนุญาตการเดินทาง ESTA เพื่อเข้าสหรัฐอเมริกา

 
 

โปรแกรมเที่ยวบินปลอดภัย

โปรแกรมเที่ยวบินปลอดภัยของรัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้สายการบินลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างขณะจองเที่ยวบิน ข้อมูลเที่ยวบินปลอดภัยนี้ประกอบไปด้วยเพศ วันเกิด ตลอดจนชื่อและนามสกุลซึ่งตรงกับที่ปรากฏบนหนังสือเดินทางทุกประการ เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลของผู้โดยสารทั้งหมดให้แก่หน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration หรือ TSA) อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 
 

การตรวจสอบเบื้องต้น TSA

KLM เข้าร่วมในโปรแกรมTSA Pre✓® (การตรวจสอบเบื้องต้น TSA) ของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากหรือภายในสหรัฐอเมริกา หากคุณต้องการได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น TSA กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินต่อภายในสหรัฐอเมริกา คุณต้องพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสใหม่เมื่อถึงสนามบินแรกในสหรัฐอเมริกา

เมื่อคุณสมัครและไดัรับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกของโปรแกรมการตรวจสอบเบื้องต้น TSA จะมีโลโก้ การตรวจสอบเบื้องต้น TSA หรือ ข้อความ "TSA Pre" บนบอร์ดดิ้งพาสของคุณ คุณยังจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่ช่อง TSA ที่กำหนดซึ่งมีให้บริการในสนามบินสหรัฐอเมริกา 200 แห่ง อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องถอดรองเท้า นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเหลว เข็มขัด และแจ็คเกตแบบบางออก

ลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSA Pre✓® 

ขณะนี้ยังไม่สามารถใส่หมายเลขผู้เดินทาง TSA ทางออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM หากต้องการเพิ่มหมายเลขในการจองของคุณ

 
 

ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า

หากคุณเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณระบุข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (API) นี้โดยเร็วที่สุดด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 • มอบให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ทาง My Trip
 • ระหว่างการเช็คอินออนไลน์ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบิน หากคุณเดินทางออกจากสนามบินที่สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เท่านั้น เจ้าหน้าที่ของเราก็จะลงทะเบียนข้อมูลบนหนังสือเดินทางของคุณ


ข้อมูล API ประกอบด้วย:

 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเกิดและเพศ
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง
 • วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
 • สัญชาติ
 • ประเทศที่พำนัก
 • ที่อยู่ชั่วคราวที่คุณจะไปพักขณะเดินทาง ที่อยู่นี้ต้องประกอบด้วยบ้านเลขที่ ถนน เมือง ตัวย่อชื่อรัฐ และรหัสไปรษณีย์


 
 

สัมภาระไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2018 ในเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา ต้องนำผงและสารต่างๆ ที่มีจำนวนน้อยไม่เกิน 350 มล. (12 ออนซ์) ต่อรายการไว้ในกระเป๋าถือ จะต้องโหลดรายการที่มีน้ำหนักมากกว่าที่ระบุเป็นสัมภาระที่เช็คอิน ของที่มีการแก้ไขดัดแปลง จะไม่อนุญาตให้นำไว้ในกระเป๋าถือหรือสัมภาระที่เช็คอิน

คุณสามารถพกรายการที่ระบุไว้ด้านล่างในกระเป๋าถือของคุณได้เสมอ อย่างไรก็ตาม อาจมีการตรวจสอบรายการเหล่านี้หากมีลักษณะของการแก้ไขดัดแปลง
 • อาหารเด็กเล็กสำหรับบริโภคระหว่างเที่ยวบิน
 • ยาที่ต้องรับประทานระหว่างเที่ยวบิน โดยต้องมีใบสั่งยาหรือจดหมายรับรองจากแพทย์ผู้ให้การรักษา
 • โกศที่บรรจุขี้เถ้าของบุคคลที่เสียชีวิตที่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • สินค้าปลอดภาษีที่บรรจุในถุง STEB bag

เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบกระเป๋า จึงขอห้ามมิให้คุณล็อกสัมภาระที่เช็คอินเว้นแต่ว่าใช้ล็อกที่ TSA อนุมัติ คุณสามารถซื้อล็อกเหล่านี้ได้ที่ร้านจำหน่ายกระเป๋าเดินทางหลายแห่ง