ข้อมูลเที่ยวบินทางข้อความหรืออีเมล

เรายินดีอัปเดตข้อมูลเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องให้คุณทราบระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ เราจะติดต่อคุณเกี่ยวกับตารางเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงทางโทรศัพท์ ข้อความ หรืออีเมลด้วย "บริการ KLM Connect"
 

การรับข้อความเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ ฟรี

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ ข้อความ หรืออีเมลระหว่างการเดินทาง เราจะติดต่อคุณเมื่อใดก็ตามที่ตารางเที่ยวบินของคุณมีการเปลี่ยนแปลง

ต่อไปนี้คือรายการประเภทของการแจ้งเตือนจาก "KLM Connect" ที่คุณสามารถรับได้:

ข้อมูลเที่ยวบินประเภทข้อความเวลาที่จะส่ง
ออนไลน์เช็คอินพร้อมให้บริการแล้วอีเมล30 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง* คุณสามารถใช้ลิงก์ในอีเมลเพื่อเช็คอินได้ทันที
การล่าช้า

โทรศัพท์ (สำหรับเที่ยวบินข้ามทวีป)

ข้อความและอีเมล (เที่ยวบินทั้งหมด)

ในกรณีที่การล่าช้าเป็นเวลานานกว่า 30 นาที หรือมีการล่าช้าหลายครั้งซึ่งรวมกันแล้วเป็นเวลามากกว่า 30 นาที
การยกเลิกโทรศัพท์ อีเมล และข้อความหากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิก คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการจองเที่ยวอีกเที่ยวหนึ่งใหม่และ/หรือการขอคืนเงิน
การมาถึงของสัมภาระที่ล่าช้าข้อความและอีเมลหากสัมภาระของคุณเกิดความล่าช้า คุณจะได้รับแจ้งว่าสัมภาระมาถึงเมื่อคุณได้กรอก "หนังสือยืนยันความสูญเสียหรือความเสียหาย" ที่สนามบินแล้ว


* 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา

หากมีการจองบริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง" สำหรับเด็กที่เดินทางตามลำพัง ข้อความเกี่ยวกับตารางเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงของเด็กจะถูกส่งไปทางโทรศัพท์ อีเมล และข้อความของบุคคลที่เป็นผู้จองตั๋ว

 

เรามีข้อมูลติดต่อของคุณหรือไม่

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลไว้แล้วขณะทำการจองเที่ยวบิน หากคุณจองผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร โปรดแจ้งให้บริษัทตัวแทนส่งข้อมูลนี้มาให้เรา

คุณยังสามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อได้โดยล็อกอินเข้าไปที่ ‘My Trip’ หรือโปรไฟล์ Flying Blue ของคุณ.

 

การยกเลิกบริการรับส่งข้อความ

หากคุณไม่ต้องการรับข้อความจาก "KLM Connect" เกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณและตารางเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกบริการนี้ได้ เมื่อยกเลิกแล้ว คุณจะไม่ได้รับข้อความทางอีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้อีกต่อไป

  • อีเมลที่คุณได้รับซึ่งระบุรายละเอียดเที่ยวบินยังมีลิงก์ที่คุณสามารถใช้เพื่อยกเลิกบริการรับส่งข้อความอีกด้วย
  • ข้อความ: ตอบกลับข้อความที่เราส่งโดยพิมพ์คำว่า "STOP"


ข้อยกเว้นของการยกเลิกบริการคือข้อความที่แจ้งให้คุณทราบว่าเริ่มให้ขึ้นเครื่องแล้ว หากต้องการยกเลิกบริการรับส่งข้อความนี้ คุณต้องไปที่ "My Trip"